Offentlige Foredrag i Naturvidenskab - Forædling af mennesket - før og nu
Offentlige Foredrag i Naturvidenskab - Forædling af mennesket - før og nu

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Target
For alle
Foredrag & debat

Forædling af mennesket - før og nu

19.11.19
Skal vi pille ved menneskets arvemasse?

Livestreamet foredrag ved  professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

 ”Er det et problem for menneskets fremtid at alle mennesker, selv dem med fysiske og mentale handicap, får børn?” Denne type spørgsmål spillede en vigtig rolle i samfundsdebatten i starten af 1900-tallet med udgangspunkt dels i den gryende forståelse af den naturlige selektions betydning for den biologiske evolution, dels genopdagelsen af Mendels arvelighedslove i år 1900. Hør om hvorledes den vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik og om hvordan nutidens enorme landvindinger inden for genterapi og genetiske tests skaber vigtige etiske dilemmaer som flere og flere af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver syge eller er pårørende.

Via Livestream logo

Foredraget er gratis og sendes via livestream fra Aarhus Universitet.  Vi  sælger kaffe, øl og sodavand inden forelæsningen og i pausen. Anbefalet mødetid kl. 18.45, foredraget starter præcis kl. 19.