Grundtvig

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
15 Kr
Bibliotek
Target
For alle
Bestil billet(ter)
Foredrag & debat

Grundtvig set med kritiske briller

27.02.19
NFS Grundtvigs tanker, tid og eftertid.
Grundtvig skal mindes for sit enestående sangværk, sit opgør med den sorte skole, sin kamp for åndsfriheden, for kvindefrigørelsen og sine højskoletanker.
Men folkelig og demokratisk anlagt, det var han ikke.
 
Vi forbinder gerne Grundtvigs navn med begreber som folkelighed og folkestyre og måske allermest hans højskoletanker. 
Højskolen kaldes ofte folkehøjskolen. Men oprindelig var det kun gårdejernes sønner og døtre, der frekventerede denne skole. Langt den største del af folket - land- eller byarbejdernes børn – kom der ikke. Den del af folket, som Grundtvig og grundtvigianerne var i kontakt med, var kun en meget beskeden del af folket. 
 
I dette foredrag ser Henning Tjørnehøj kritisk på Grundtvig.
Henning Tjørnehøj var i sine yngre dage formand for den grundtvigske forening ’Studenterkredsen’  ved Kbh.s og Aarhus Universitet. Han vil fortælle om Grundtvig, det 1800-tal som han levede i og om grundtvigianismen.