Den Danske Ordbog

Adgang
Fri adgang
Ordbogen dækker moderne dansk fra ca. 1950 og opdateres løbende.

Den Danske Ordbog er en korpusbaseret ordbog. Det vil sige at ordbogen i vid udstrækning afspejler sproget sådan som det tales og skrives af sprogbrugerne. Punkterne i menuen til venstre på skærmen giver adgang til at læse nærmere om ordbogsprojektet, hvilke oplysningstyper der findes i ordbogsartiklerne, og hvordan de er opbygget. Læs også om hvilken betydning ordbogens korpus har haft for ordudvælgelse, beskrivelse af ordenes betydning og valg af sprogbrugseksempler til ordbogen.

Udvalgte oplysningstyper i Den Danske Ordbog, november 2017

opslagsord   99.553
udtale, lydfiler   86.836
betydningsangivelser 130.688
grammatiske angivelser   37.192
sprogbrugseksempler   41.887
citater 141.285
faste udtryk   12.922