Google Scholar

Adgang
Fri adgang
Den videnskabelige del af Google. Her kan du finde forskningsartikler, rapporter fra regeringer og styrelser, afhandlinger, m.m. Søgeresultaterne bliver rangeret efter hvor ofte forskningen bliver citeret.

Der er kun fri adgang til nogle artikler i Google Scholar. Når der er fri adgang vises et link i højre kolonne.

Hvis du gerne vil læse en artikel, hvor der opkræves betaling, kan du kopiere titlen og søg artiklen frem i:
Videnskabelige Artikler (Midlertidigt lukket)
Det Kgl. Bibliotek udskriver artiklen og sender den til Allerød Biblioteker, hvorefter du kan hente den på biblioteket.