GreenFILE

Adgang
Adgang med login
Engelsksproget database om menneskets indvirkning på miljøet. Der findes ca. 4700 artikler i fuldtekst om f.eks. global opvarmning, bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.

Log dig på hjemmefra 
Log dig på fra biblioteket

GreenFILE tilbyder veldokumenterede oplysninger, der dækker alle aspekter af den menneskelige konsekvenser for miljøet. Samling af videnskabelige, offentlige og almene titler omfatter indhold på de miljømæssige virkninger af enkeltpersoner, virksomheder og lokale / nationale regeringer, og om hvad der kan gøres på hvert niveau for at minimere disse virkninger.

GreenFILE er tværfaglig af natur, og bygger på forbindelserne mellem miljø og en række forskellige discipliner såsom landbrug, uddannelse, jura, sundhed og teknologi.

Indhold

Emnerne omfatter globale klimaforandringer, grønt byggeri, forurening, bæredygtigt landbrug, vedvarende energi, genbrug og meget mere. Databasen giver indeksering og abstracts for mere end 600.000 registreringer, samt Open Access fulde tekst til mere end 6.300 poster.

Hvad kan du bruge det til

  • Søge efter artikler i deres fulde tekst
  • Vælge et bestemt tidsskrift i fanen Publications
  • Printe og sende artiklerne som e-mail
  • Søge efter dokumenttype i avanceret søgning