Videnskabelige Artikler på pause i 2020

Videnskabelige artikler (midlertidigt lukket)

Adgang
Adgang med login
Videnskabelige artikler (midlertidig lukket)

Der er lukket for adgang til Videnskabelige Artikler fra d. 14. november 2019 indtil ultimo 2020 pga nyt bibliotekssystem på Det Kgl. Bibliotek

Søg i 65 millioner artikler - primært udenlandske - og bestil til dit bibliotek

  • Bestil artikler som ellers er forbeholdt universiteterne
  • Bestil til afhentning på dit bibliotek
  • Du får besked fra dit bibliotek via sms eller e-mail når artiklen er modtaget
  • Det tager mellem 4 og 10 hverdage
  • Du kan maksimalt foretage 25 bestillinger pr. måned
  • Hvis du er studerende eller forsker, kan du downloade artiklerne direkte, hvis din uddannelsesinstitution har adgang.

Servicen leveres af Det Kgl. Bibliotek, DBC (Dansk BiblioteksCenter) og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). Artiklerne bestilles som et fjernlån fra Det Kgl. Bibliotek - Aarhus og udleveres via dit lokale bibliotek. Artiklerne leveres printet på papir. Servicen kører som et pilotprojekt og har til formål at give borgere nem adgang til viden. Kommerciel brug af servicen er ikke tilladt.