Hold Hjernen Frisk - Tilmeldingen er lukket!

08.06.18
Grundet den meget store interesse for 'Tænkepauser' og 'Japansk skovbadning', har vi lukket for tilmelding. Ansøgerne får snarest besked om de er kommet på hold. Tak for den store interesse.

I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så længe som muligt? Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer; og det er aldrig for sent at gå i gang! Derfor deltager Allerød bibliotek i et innovativt pilotprojekt støttet af Nordea-fonden. Projektet hedder Hold Hjernen Frisk og skal omsætte forskningsbaseret viden til konkrete aktiviteter, der kan inspirere seniorer til at holde hjernen frisk – hele livet.

Som deltager i det nationale pilotprojekt ”Hold Hjernen Frisk” har Allerød Bibliotek udviklet to nye aktivitetsforløb baseret på ny viden om krop og hjerne. 

De to nye hold, ”Tænkepauser” og ”Japansk skovbadning og Murakami”, bygger videre på succesen fra sidste efterår i 2017, hvor 30 deltagere holdt hjernen frisk ved at trave i skoven, rulle på gulvet og læse historier. Fordybelsen i litteraturen er i fokus og danner rammen om fysiske aktiviteter og socialt samvær.

Tænkepauser, højtlæsning og yoga

Forløbet ”Tænkepauser” tager udgangspunkt i bogserien af samme navn fra Aarhus Universitetsforlag. Her formidler danske forskere på få sider deres viden om et emne i en let tilgængelig form.

Hver uge fokuseres på et nyt emne. Deltagerne ”varmer op” med hjemmelæsning af en ”Tænkepause” som forberedelse til samtalen. De mødes derefter på biblioteket, hvor bibliotekar Anne Thunbo læser en novelle højt, som knytter sig til ugens tema. I den efterfølgende dialog er der mulighed for at reflektere over det læste, afprøve påstande og synsvinkler og få udvidet sin horisont.

Det ugentlige møde sluttes af med fysisk fordybelse gennem yoga og med muskel-og balancetræning, som ledes af Josée Linnemann, speciallæge i psykiatri, idrætsinstruktør og forfatter til bogen ”Fod på balancen”.

Deltager gebyr: 200 kr.

Forløbet finder sted mandage kl. 10.00-12.30 med opstart mandag d. 20. august.

tænkepauser

Højtlæsning og skovbadning

I forløbet ”Japansk skovbadning og Murakami” vil vi mærke naturen og årstiderne på kroppen.

I Japan har man siden 1980’erne dyrket ’shinrin-yoku’ – skovbadning, principperne bag skovbadning er egentligt ret basale: Gå ud i skoven, sæt dig stille ned og ’vær’, sanserne åbnes når vi finder roen i skoven og mærker naturen. Naturen vækker nysgerrighed og opmærksomhed. Og med øvelser i naturen bliver kroppen udfordret, sanserne og intellektet stimuleret og fællesskabet vækket. Med udgangspunkt i den japanske forfatter Haruki Murakamis værk ’Norwegian wood’, vil vi udforske skoven og naturen omkring os. Vi vil både gå i naturen, sidde i naturen, og så længe årstiden byder os det, vil vi læse højt i naturen.

Forløbet finder sted tirsdage kl. 15.00-17.30 med opstart tirsdag d. 21. august.

Deltager gebyr: 200 kr.

Japa

Tilmelding

De to forløb, ”Tænkepauser” og ” Japansk skovbadning og Murakami”, henvender sig til de 55-75-årige, der er på vej til at forlade eller netop har forladt arbejdsmarkedet.

Forløbene strækker sig over 12 ugentlige møder, og der opkræves et mindre deltagergebyr. Der er en begrænsning på 15 deltagere pr. forløb.

Tilmelding foregår via email til holdhjernenfrisk@alleroed.dk med oplysning af navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, alder samt det ønskede aktivitetsforløb.

Der åbnes for tilmelding d. 12. juni, og fristen for tilmelding er d. 1. juli

Indsamling af erfaringer til ”Hold hjernen frisk” projektet

Som led i pilotprojektet ”Hold Hjernen Frisk” vil Center for Sund Aldring på Københavns Universitet foretage en effektmåling af de tre aktivitetsforløb på Allerød Bibliotek for at indsamle erfaringer til det videre arbejde i projektet. Det betyder, at alle deltagere skal udfylde en række spørgeskemaer ved opstart og afslutning af forløbet, ligesom der vil blive foretaget en let fysisk måling. Alle besvarelser og målinger forbliver naturligvis anonyme.

I det 2-årige pilotprojektet Hold Hjernen Frisk vil projektpartnerne DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet omsætte forskningsbaseret viden til engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter for seniorer omkring pensionsalderen og udbrede eksisterende viden i forskellige formater. DGI leder projektet. Læs mere om Hold Hjernen Frisk på projektets hjemmeside: www.holdhjernenfrisk.dk