Fantasi, natur og (skralde)kunst på Allerød Bibliotek

26.04.23
Uge 17 er bibliotekernes verdensmålsuge, og på Allerød Biblioteker fejres ugen bl.a. med huskunstnerprojektet IND OG UD AF NATUR – Børnehavebørn i tværkunstnerisk forløb.

I projektugen oplever børnehavebørnene naturen sammen med tre professionelle kunstnere, og gennem kunsten arbejder og leger de sig ind i lyduniverser og sjove bevægelser, og de forvandler skrald til noget flot. Allerød Bibliotek har søgt Statens Kunstfond om støtte til projektet under huskunstnerordningen. Op til forløbet har Allerød Biblioteker udlånt bøger om natur, genbrug og skrald til børnene i Pilelunden i Blovstrød Børnehus. 

Huskunstnerugen indledtes mandag med en fælles tur i skoven, hvor børnene fra Pilelunden i Blovstrød Børnehus sammen med kunstnerne Nanna Starck, Marie Lykkemark og Rasmus Munch samlede skrald, pinde og kogler i naturen. De lyttede og lavede lyde og afprøvede forskellige måder at bevæge sig fremad i en skov. Senere blev der spist frokost rundt om bålet og talt om skovsvinet og skovens vogtere, som er projektugens undertema.

Kunstworkshops
Senere på ugen kommer fantasien og sanserne på arbejde, når børn og kunstnere arbejder videre med skovens oplevelser og genstande i institutionens rammer. Her afholder de tre kunstnere forskellige kunstworkshops, hvor børnene bl.a. skal bruge kroppen til dans og bevægelse inspireret af skoven sammen med danser Marie Lykkemark. Sammen med musiker Rasmus Munch skal børnene lege med naturens lyde, rytmik og lydord. De hjælper også med at lave og indspille sangen “Skovens Vogtere”, der fortæller historien om naturens vogtere, deres kærlighed til skoven og deres forsøg på at holde den fri for skrald, som skovsvinet efterlader. I forlængelse heraf skal børnene arbejde med at skabe noget nyt og flot ud af skrald sammen med billedkunstner Nanna Starck. Børnene samler selv skrald i naturen og medbringer emballage hjemmefra, som de omdanner til skraldekunst og helt nye fortællinger om skovsvinet og naturens vogtere.

Allerød Biblioteker har tidligere søgt og modtaget støtte til huskunstnerprojekter. Ifølge projektleder Karin Kaster (Allerød Biblioteker) er målet med huskunstnerforløbene at skabe et sjovt og legende møde med kunst, natur og litteratur for børnene: 

”De [børnene red.] møder professionelle kunstnere, der introducerer dem til forskellige kunstarter og –teknikker, på børnenes egne præmisser. De bruger både deres fantasi, krop og sanser og skaber nye sammenhænge, når de leger med natur, historier og kunst. Og samtidig får børnene en introduktion til biblioteket og bøgernes store univers” fortæller Karin.  

Læsningen er vigtig:
Forud for projektugen har Pilelunden lånt bøger fra børnebiblioteket i Allerød og læst dem sammen i institutionen. Ifølge Tine Lee Hansen, der som børnebibliotekar på Allerød Biblioteker er en del af projektet, er læsningen et vigtigt fundament under ugens aktiviteter:   

“Højtlæsningen og de samtaler, pædagogerne har med børnene om bøgerne, er vigtige, fordi der her dannes et sproglige grundlag for de ting, der ellers foregår i projektugen. Bøgerne er med til at udvide børnenes sprog og give dem en forståelse og konkrete ord for de oplevelser, aktiviteter og tanker, der melder sig undervejs i aktiviteterne med natur og kunst”, fortæller hun.

Oplev børnenes udstilling på biblioteket:
Huskunstnerprojektet kulminerer fredag d. 28. april, hvor børnene åbner deres egen kunstudstilling i bibliotekssalen på Allerød Bibliotek. Her kan familie, venner og andre interesserede fra fredag og en måned frem opleve et udvalg af børnenes kunst, ligesom man kan høre sangen om skovens vogtere og se billeder fra huskunstnerforløbet.

Udstillingen kan opleves t.o.m. mandag d. 29. maj.

Huskunstnerprojektet IND OG UD AF NATUR – Børnehavebørn i tværkunstnerisk forløb er et samarbejde mellem daginstitutionen Pilelunden i Blovstrød Børnehus, kunstnerne Nanna Starck, Marie Lykkemark og Rasmus Munch og Allerød Bibliotek.

Huskunstnerprojektet er støttet af Statens Kunstfond.