Personer inde i valgebokse med gardin trukket for
Personer inde i valgebokse med gardin trukket for

Du kan brevstemme på biblioteket til Folkeafstemningen

Stem på dit bibliotek i perioden 11. maj til 28. maj

Du kan brevstemme på både Allerød og Lynge Bibliotek i den betjente åbningstid.

  • På Allerød Bibliotek kan du stemme mandag til fredag mellem kl. 11-18, og lørdag mellem kl. 10-14 (undtagen Store Bededag d. 13. maj og Kristi Himmelfartsdag d. 26. maj)
     
  • På Lynge Bibliotek kan du stemme mandag, onsdag og fredag mellem kl. 13-18. (undtagen Store Bededag d. 13. maj)

Du skal medbringe gyldig legitimation - enten dit sundhedskort, pas eller kørekort. 

Husk at du også kan stemme på Allerød Rådhus mandag og torsdag fra kl. 12-17, samt tirsdage kl. 8-14 og udvalgte lørdage.

Første brevstemmedag på bibliotekerne er onsdag den 11. maj

Brevstemmeperioden slutter lørdag den 28. maj kl. 14 på Allerød Bibliotek, og allerede fredag d. 27. maj på Lynge Bibliotek.

Alle personer over 18 år, som er tilmeldt folkeregisteret, kan brevstemme. 
Du kan godt stemme på Allerød Kommunes Biblioteker, selvom du ikke har bopæl i Allerød Kommune. 
 

Når du vil brevstemme

Du skal huske gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis/sundhedskort.

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Når du møder op på biblioteket, så skal du trække et nummer ved ekspeditionen. Når dit nummer bliver kaldt, skal du gå til den brevstemmemodtager, der har kaldt dit nummer. Brevstemmemodtageren vil derefter vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.
 

Udlevering af stemmeseddel

Når du har fremvist gyldig legitimation til brevstemmemodtageren, vil du få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende konvolut.

Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv lægge den i den lille konvolut.
 

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd.

Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt.

Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til.

Du skal herefter selv lægge konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i en større yderkuvert og lukke yderkuverten.

Din brevstemme bliver så sendt til kommunalbestyrelsen i din bopælskommune. Kommunalbestyrelsen sørger nu for, at din brevstemme bliver afleveret på det rette afstemningssted og kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.
 

OBS!

Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er altid den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen!

 

Kilder:

Borger.dk

Allerød Kommune