Valgboks til brevstemning og model: Alice
Valgboks til brevstemning og model: Alice

Du kan brevstemme på biblioteket til Folketingsvalget

Lars Løkke har trykket på valg-knappen og du kan brevstemme til folketingsvalget.

Stem på dit bibliotek

Du kan brevstemme på både Allerød og Lynge Bibliotek i den betjente åbningstid.
Husk at medbringe gyldig legitimation - enten dit sundhedskort, pas eller kørekort. 
 
 

Brevstemning til Folketingsvalget

Første brevstemmedag er onsdag den 15. maj 
Brevstemmeperioden slutter:
fredag den 31. maj kl. 18.00 på Lynge Bibliotek og
lørdag den 1. juni kl. 14.00 på Allerød Bibliotek
 
 
Alle personer over 18 år, som er tilmeldt folkeregisteret, kan brevstemme. 
Man kan godt stemme på Allerød Kommunes Biblioteker, selvom man ikke har bopæl i Allerød Kommune. 
 

Når du vil brevstemme

Du skal huske gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis/sundhedskort.
Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.
 
Når du møder op på biblioteket, vil der være en brevstemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.
 

Udlevering af stemmeseddel

Når du har fremvist gyldig legitimation til brevstemmemodtageren, vil du få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende konvolut.
Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv vedlægge den lille konvolut.
 

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd.
Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt.
Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til.
Du skal herefter selv lægge konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i en større yderkuvert og lukke yderkuverten.
Din brevstemme bliver så sendt til kommunalbestyrelsen i din bopælskommune. Kommunalbestyrelsen sørger nu for, at din brevstemme bliver afleveret på det rette afstemningssted og kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.
 

OBS

Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.
Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen!
 
Kilde: Borger.dk
 
 

Læs litteratur om vigtige emner

Du kan læse en af vores mange Tænkepauser og reflektere over relevante emner som f.eks.; valg, politik, stemme, velfærd o.lign.
Materials