Booking af lokaler

Udlånes gratis til godkendte foreninger

Generelt

Kommunens lokaler kan lånes til arrangementer og aktiviteter af kulturel, forenings- og uddannelsesmæssig karakter.
Lokalerne stilles gratis til rådighed for godkendte foreninger, organisationer og institutioner i Allerød Kommune.
Læs mere om, hvem der kan booke lokalerne på Allerød Kommunes hjemmeside.
Vi gør opmærksom på, at salen kun kan bookes til enkeltstående arrangementer.

Sådan bookes salen

Booking af bibliotekets lokale sker via Aktiv Allerød

Info om salen

  1. Salen har borde og stole til 150 personer.
  2. Salen kan deles op med en foldedør. Den ene halvdel rummer lærred, anlæg, projektor og mikrofon, mens den anden del af salen kun har borde og stole.
  3. For at få adgang, skal man kontakte bibliotekets personale i vores bemandede åbningstid som er: Mandag – fredag kl. 11.00-18.00 og lørdage fra kl. 10.00-14.00. 
    Her vil man få udleveret en brik, som fungerer som nøgle, til at komme ind i salen og ind af bibliotekets indgangsdør.
  4. Lokalet skal efterlades i pæn stand og stole og borde skal stå, som da man modtog det.  Det kan dog ske, at tidligere brugere fx har efterladt jord på gulvet.

 

Retningslinjer for lån af salen til kunstudstillinger

Den store sal i stuen kan lånes til udstilling af kunstværker.

Udstillingen skal have et kulturelt indhold og ligge inden for rammerne af bibliotekets formål og virksomhed, i henhold til biblioteksloven og folkeoplysningsloven.

Det er gratis for kunstforeninger, kunstnergrupper og enkeltpersoner bosiddende i Allerød Kommune, at udstille i salen.

Salen kan lånes for en udstillingsperiode på 2 måneder inklusiv opsætning og nedtagning. Da salen kan være booket til andre arrangementer, skal der aftales og bookes tid til opsætning og nedtagning.

Opsætning og nedtagning af udstillingen pålægges brugeren selv. Der ydes ingen assistance i forbindelse med afviklingen af udstillingen.

Der kan kun hænges værker i de dertil opsatte galleriskinner, der kan ikke opsættes værker på gulvet, borde eller i montre. Galleriskinnerne og ophængningsudstyret skal bruges, der må ikke slås søm eller lignede i væggene.

Brugeren er ansvarlig for enhver forvoldt skade på vægge og galleriskinner i låneperioden. I tilfælde af at salen og/eller inventar er blevet beskadiget, vil brugeren efter skøn, kunne blive pålagt at betale for nødvendig reparation.

Udstillingen er på eget ansvar og er ikke dækket af Allerød Biblioteks eller Allerød Kommunes forsikring.

Udstillingen skal være offentlig og tilgængelig for alle.

Udstillingen vil være tilgængelig for publikum, i bibliotekets bemandede åbningstid, mellem kl. 11-18 på hverdage og kl. 10-14 på lørdagen. Hvis salen er booket til andre arrangementer, vil udstillingen ikke være tilgængelig.

Salen kan bookes til udstillinger ved henvendelse til Allerød Bibliotek/Anne Thunbo pr. mail til anth@alleroed.dk.