Erstatninger og gebyrer

På denne side kan du læser om, hvad der sker hvis du afleverer materialer for sent eller i beskadiget stand.

Hvis afleveringsfristen overskrides, betales gebyr efter nedenstående regler, også selvom du ikke har modtaget en hjemkaldelse. Det er dit ansvar som låner at aflevere lånte materialer til tiden og at de registreres som afleveret i vores selvbetjeningsautomater.
Materialer der bliver ødelagt eller bliver væk skal erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.


Biblioteksgebyrer

Følgende gebyrer oprettes ved for sen aflevering/fornyelse

Tidsrum Børn (0-14 år)  Voksne (15 år+)
1-7 dage 10 kr 20 kr
8-21 dage 20 kr 45 kr
22 -35 dage 30 kr 80 kr
36 dage -  100 kr 230 kr
 
Rykkergebyr ved overskredet betalingsfrist  250 kr


Gebyrernes størrelse er fastsat af kommunens taksudvalg på basis af biblioteksloven.

Fra og med d. 7. juni 2023 vil du modtage en faktura via digital post, når du får et mellemværende på biblioteket. Denne betales via bankoverførsel, og der kan desværre gå op til 72 timer før betalingen kan ses i bibliotekets systemer. Dette skyldes at betalingen skal gå igennem i kommunens økonomisystem først.

Hvis dine mellemværender overstiger 200 kr, vil dine muligheder for at låne vil blive inddraget efter 8 dage. Denne blokering bliver hævet, når fakturaen er betalt, men der kan også her være en forsinkelse på op til 72 timer. 
 

Bemærk venligst

Biblioteksgebyrer beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

 • dine lån har forskellige afleveringsdatoer.
 • du har fornyet dine materialer for sent inden du har afleveret dem.
 • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.


Rykkergebyr

Du har i udgangspunkt 30 dage til at betale fakturaen fra kommunen, men det er en god ide at betale, så snart du kan. Hvis du overskrider betalingsfristen, risikerer du at få en rykker fra kommunen, hvilket medfører et rykkergebyr på 250 kr. Hvis du modtager en rykker, så har du 8 dage til at betale rykkeren. Hvis du ikke betaler i tide, modtager du 2. rykker, som koster det samme som 1. rykker, og den samlede gæld kan derfor hurtigt vokse.

Hvis du ikke betaler inden for 8 dage efter 2. rykker, så sendes det samlede krav til inddrivelse via gældsstyrelsen.

Rykkergebyrerne er fastsat af kommunen på basis af Gebyrloven:  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/56 


  Erstatninger

  For sent afleveret

  Der oprettes en erstatning på materialer, hvor afleveringsfristen er overskredet ved mindst 36 dage. Beløbet fremgår på hjemmesiden med det samme, og vi sender en faktura inden for 24 timer. Afleverer du materialet i lånbar stand, bortfalder erstatningskravet - men du skal fortsat betale evt. gebyrer for for sen aflevering/fornyelse.
  Hvis et erstatningskrav, du har modtaget en faktura for, bortfalder, vil du modtage en kreditnota via digital post der reflekterer dette.

  Ødelagt materiale

  Hvis du afleverer et materiale der er beskadiget eller ødelagt oprettes der en erstatningssag på materialet. Gør gerne personalet opmærksom på beskadigede materialer ved afleveringen.

  Bortkommet materiale

  Kontakt personalet, hvis et materiale er bortkommet, så oprettes der en erstatningssag på materialet. Vi anbefaler at kontakte os inden materialets afleveringsfrist overskrides, da du ellers risikerer at få gebyr for for sen aflevering. 

  Tilbagebetaling af erstatninger

  Allerød Bibliotek tilbagebetaler erstatningsbeløbet for det bortkomne materiale, minus gebyr, hvis materialet returneres i brugbar og hel stand inden for 6 måneder. 


  Gældende fra 1. december 2019