Erstatninger og gebyrer

Hvis du afleverer for sent

Hvis lånetiden overskrides, betales gebyr efter nedenstående regler, også selvom du ikke har modtaget en hjemkaldelse. Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.


Gebyrer

Følgende gebyrer oprettes ved for sen aflevering/fornyelse
Tidsrum Børn (0-14 år)  Voksne (15 år+)
1-7 dage 10 kr 20 kr
8-21 dage 20 kr 45 kr
22 -35 dage 30 kr 80 kr
36 dage -  100 kr 230 kr
 
Hvis du har beløb under 45 kr., sender vi en regning efter ca. 3 måneder. Hvis dine gebyrer overstiger 200 kr. sender vi dig en regning, og dine muligheder for at låne vil blive inddraget efter 7 dage og indtil regningen er betalt.
Gebyrenes størrelse er fastsat af kommunens taksudvalg på basis af biblioteksloven.

Gebyrer og erstatninger kan betales ved at logge på hjemmesiden. Tryk på Min Konto - Lån, Reserveringer, og Mellemværende - Dernæst Mellemværende. Herfra kan du betale med Dankort. Du kan også betale på biblioteket med kontanter, Dankort eller MobilePay.
Det er også muligt at betale via vores app med Mobile Pay. 
 

Bemærk venligst

Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • dine lån har forskellige afleveringsdatoer
  • du har fornyet dine materialer for sent inden du har afleveret dem.
  • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.

Erstatninger

For sent afleveret

Der oprettes en erstatning på materialer, hvor afleveringsfristen er overskredet ved mindst 36 dage. Beløbet fremgår på hjemmesiden med det samme, og vi sender en regning efter ca. 30 dage. Afleverer du materialet i lånbar stand, bortfalder erstatningskravet - men du skal fortsat betale evt. gebyrer for for sen aflevering/fornyelse.

Ødelagt materiale

Hvis du afleverer et materiale der er beskadiget eller ødelagt oprettes der en erstatningssag på materialet. Gør gerne personalet opmærksom på beskadigede materialer ved afleveringen.

Bortkommet materiale

Kontakt personalet, hvis et materiale er bortkommet, så oprettes der en erstatningssag på materialet.

Tilbagebetaling af erstatninger

Allerød Bibliotek tilbagebetaler erstatningsbeløbet for det bortkomne materiale, minus gebyr, hvis materialet returneres i brugbar og hel stand inden for 6 måneder. Kvitteringen for det indbetalte beløb skal medbringes.


Gældende fra 1. december 2019