Erstatninger og gebyrer

Særregler pga bibliotekernes lukkeperiode

Alle materialer der bliver afleveret  senest d. 2. juni 2020 er fritaget for gebyrer for for sen aflevering.  Evt. erstatningspriser på bøger med overskredet afleveringsfrist bortfalder så snart bogen er afleveret.

Hvis lånetiden overskrides, betales gebyr efter nedenstående regler, også selvom du ikke har modtaget en hjemkaldelse. Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk skal de erstattes. 
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.


Gebyrer

Følgende gebyrer oprettes ved for sen aflevering/fornyelse

Tidsrum                  

Børn        

Voksne

1-7 dage

10 kr

20 kr

8-21 dage 

20 kr

45 kr

22 -35 dage

30 kr

80 kr

36 dage - 

100 kr

230 kr

 
Vi sender dig en regning, hvis dine gebyrer overstiger 44 kr.  Hvis dine gebyrer overstiger 200 kr. sender vi dig en regning, og dine muligheder for at låne vil blive inddraget efter 7 dage og indtil regningen er betalt.  Hvis du har beløb under 45 kr., sender vi en regning efter ca. 3 måneder.

Gebyrer og erstatninger kan betales ved at logge på hjemmesiden. Tryk på Min Konto - Lån, Reserveringer, og Mellemværende - Dernæst Mellemværende. Herfra kan du betale med Dankort. Du kan også betale på biblioteket med kontanter, Dankort eller MobilePay.
Det er også muligt at betale via vores app med Mobile Pay. 
 

Bemærk venligst

Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • dine lån har forskellige afleveringsdatoer
  • du har fornyet dine materialer for sent inden du har afleveret dem.
  • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.

Erstatninger

For sent afleveret

Der oprettes en erstatning på materialer, hvor afleveringsfristen er overskredet ved mindst 36 dage. Beløbet fremgår på hjemmesiden med det samme, og vi sender en regning efter ca. 30 dage. Afleverer du materialet i lånbar stand, bortfalder erstatningskravet - men du skal fortsat betale evt. gebyrer for for sen aflevering/fornyelse.

Ødelagt materiale

Hvis du afleverer et materiale der er beskadiget eller ødelagt oprettes der en erstatningssag på materialet. Gør gerne personalet opmærksom på beskadigede materialer ved afleveringen.

Bortkommet materiale

Kontakt personalet, hvis et materiale er bortkommet, så oprettes der en erstatningssag på materialet.

Tilbagebetaling af erstatninger

Allerød Bibliotek tilbagebetaler erstatningsbeløbet for det bortkomne materiale, minus gebyr, hvis materialet returneres i brugbar og hel stand inden for 6 måneder. Kvitteringen for det indbetalte beløb skal medbringes.

 

 

Gældende fra 1. december 2019