GDPR - Persondataforordningen

Hvad ved vi om dig og hvad bruges det til?

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Du kan ved henvendelse på biblioteket få en oversigt over hvillke type data, vi gemmer i hvilke systemer. 

Mere generelle oplysninger om hvordan Allerød Kommune håndterer Databeskyttelsesloven kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, hvor man også kan indsende spørgsmål om ens egne data.