Billede af strand med bjerge i baggrund
Mist ikke din plads i reserveringskøen

Sæt dine reserveringer på pause

09.10.19
Sæt dine reserveringer på pause, mens du holder ferie. Du beholder din plads i reserveringskøen.

Du kan sætte dine reserveringer på pause, mens du holder ferie. Hvis det ellers er din tur til at få en bog eller film, ryger du ikke af køen, men bliver sprunget over, indtil du er tilbage og kan hente dine materialer. 

Hvordan?

Det er nemt at gøre:

  1. Log ind på hjemmesiden

  2. Tryk på "Min Konto"
  3. Derefter på "Redigér Brugerprofil"
  4. Indtast hvornår din ferie starter og slutter
  5. Husk at trykke på "Gem"


Bemærk

  • Reserveringerpausen gælder som udgangspunkt kun vores egne bøger.
  • Bøger lånt fra andre biblioteker skal nogen gange sendes tilbage til långivende bibliotek og genbestilles. 
  • Du kan ikke sætte dine reserveringer på pause via app'en