Lektørudtalelse

Forfatter: Henrik Munch Jørgensen

Kort om bogen

En teoretisk og praktisk indføring i læseforståelsens fantastiske fire, en læseforståelsesstrategi som styrker elevernes sprog- og læseforståelse. Bogen har relevans for læsevejledere og alle undervisere, der arbejder med elevers læsning og læseforståelse

Beskrivelse

Bogen er delt i to dele. Den første del er den korteste del og gennemgår teorien bag læseforståelsesstrategien "De fantastiske fire" baseret på forskning. Anden del er den praktiske del, som tager fat de fire læsestrategier (forudsig, spørg, forklar, opsummér) for henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Til bogen hører 35 kopiark til undervisningsbrug

Vurdering

Det er en velfunderet udgivelse skrevet i et letlæst sprog og meget praksisorienteret. Meget inspirerende og let at gå til og anvende i egen undervisningspraksis. En udgivelse som varmt kan anbefales

Andre bøger om samme emne

Denne bogs teoretiske del er skrevet med baggrund i Læseforståelse, som det vil være oplagt også at læse. Vil man derudover læse mere om læseforståelse, kan titlen Læseforståelse - indsigt og undervisning anbefales