Arkiv for Dansk Litteratur

Digitale tilbud

Arkiv for Dansk Litteratur

Læs og søg i værker fra den danske litteraturhistorie fra middelalderen til det 20. århundrede.

Adgang
Fri adgang

Læs og søg i litteraturhistorien

Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) er et litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede. Her får man adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne. 

ADL er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab ADL rummer pt. værker af 78 forfattere.
ADL er en ressource for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur.


Digitaliserede udgaver

Teksterne er gengivet efter trykte standardudgaver. Teksterne kan ses i to forskellige formater, dels som digitale faksimiler af den trykte udgave, dels som søgbar tekst. De to formater kan også ses ved siden af hinanden. De digitaliserede tekster er OCR-behandlede og opmærkede i TEI P5. Materialet kan også tilgås direkte via Det Kgl. Biblioteks API.


Forfatterportrætter

Til en lang række af forfatterskaberne kan man finde en faglig introduktion skrevet til ADL af en ekspert. Disse introduktioner rummer både biografiske oplysninger og en gennemgang af forfatterens litterære produktion. Desuden kan man finde bibliografiske oplysninger om de vigtigste udgaver og den vigtigste senere litteratur om forfatterskabet.


Historie

ADL blev første gang lanceret i 2001. Projektet blev dengang muliggjort gennem økonomisk støtte fra KulturNet Danmark og DEFF, Danmarks elektroniske Forskningsbibliotek. I 2008 blev der føjet en række nye tekster til (det drejede sig om forfatterskaber, der var blevet frigivet efter 70-årsklausulen i loven om ophavsret). Den version, der ses her, er resultatet af en teknisk opgradering lanceret i foråret 2017.