Servicemeddelelse

Det "nye" betalingssystem

Sidste sommer overgik biblioteket til et nyt betalingssystem.

Af Allerød Biblioteker

Nyt betalingssystem

Fra sommeren 2023 trådte overgik Allerød Biblioteker til et nyt betalingssystem. Med dette betalingssystem håndteres mellemværender med biblioteket af Allerød Kommunes debitorafdeling. Det betyder, at fra og med d. 7. juni 2023 skal mellemværender med biblioteket betales via de(n) faktura, du modtager fra Allerød Kommune via digital post.


Vær opmærksom på risiko for rykkergebyr:

Med det nye betalingssystem risikerer du rykkergebyrer, hvis du ikke betaler dine mellemværender rettidigt. Det skyldes, at dine mellemværender med biblioteket fra denne dato håndteres af Allerød Kommunes debitorafdeling.  
Dine mellemværender omfattes derfor af de regler, der gælder for mellemværender med kommunen, herunder regler for gebyrer for rykkerskrivelser.

I Allerød Kommune er taksten for en rykkerskrivelse 250 kr.
 

Læs mere: 

Du kan læse mere om det nye betalingssystem og dets betydning for dig i vores FAQ, som du finder HER