Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Target
For alle
Bestil billet(ter)
Foredrag & debat

Hvalernes skjulte liv

12.03.19
Hvad viser den nyeste forskning om hvaler?

Livestreamet foredrag ved professor Peter Teglberg Madsen om forskning i hvaler. 

Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise og kameler. For mere end 30 mio. år siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for et liv i vand.
I mange år har forskere kun kunnet opnå indsigt i hvalernes liv ved at studere dem i den korte tid de befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler og herudfra gætte sig til hvordan de lever.
Men ny teknologi har i de sidste ti år givet forskerne enestående muligheder for at studere hvalernes fysiologi og adfærd langt til havs – herunder marsvinet i vores egne farvande.

 

Via Livestream logo

Foredraget er gratis og sendes via livestream fra Aarhus Universitet.  Vi sælger kaffe, øl og sodavand inden forelæsningen og i pausen. Anbefalet mødetid kl. 18.45, foredraget starter præcis kl. 19.